Softlips.sk
Web dizajn, Content management, Administrácia webu
2017
Feedback.sk
Tvorba webstránky, ikonografika
2017
O2 - MDI.SK
Webstránka špeciálne vytvorená pre AdWords kampaň
2017
Retail Innovations Conference
Webstránka pre konferenciu
2017
MDI.SK
Webstránka pre spoločnosť na podporu predaja
2017
Dizajnerky
Webstránka pre skupinu interiérových dizajnérok
2017